Ako nakupovať
Ako nakupovať

 

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ferwood.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka", vyplní objednávkový formulár (email, fakturačnú príp. doručovaciu adresu), zvolí si spôsob dopravy (osobný odber, poštou, kuriérom) a spôsob platby (dobierkou, platbou vopred na účet).

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Objednávku je možné uskutočniť i bez registrácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky, a to najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu info.ferwood@zoznam.sk alebo na tel. čísle +421 (0) 903 634 496.

Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno kupujúceho, e-mail a číslo objednávky.

MDdlZT